Di Malaysia terdapat banyak penyedia perkhidmatan pinjaman sama ada melalui bank atau institusi kewangan lain. MBSB Bank merupakan salah satu